>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

PSYCHOLOG SZKOLNY

p.Gregorczuk

Joanna Ługowska

Godziny pracy psychologa:

 

Dzień tygodnia Godziny

Poniedziałek

11.00 – 13.00    

Wtorek

  8.40 – 14.10  

Czwartek

 10.30 –14.00      

 

 

 

 Czym zajmuje się psycholog szkolny?


Psycholog szkolny wspiera ucznia, rodzica i nauczyciela. Posługując się wiedzą dotyczącą działania psychiki oraz sposobu funkcjonowania człowieka, pomaga całościowo spojrzeć na problem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

Uczniu, przyjdź do psychologa gdy:
• masz trudności w kontaktach z rówieśnikami
• czujesz się samotny w grupie
• często popadasz w konflikty
• nie czujesz się bezpiecznie w szkole
• masz trudności w nauce
• nie potrafisz skupić się na lekcjach
• masz kłopoty ze snem i prawidłowym odżywianiem
• często bez przyczyny jesteś smutny
• nie panujesz nad emocjami, często wybuchasz
• w Twoim domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia Ci dobre funkcjonowanie
• chcesz porozmawiać o swoich planach, pragnieniach, pasjach
• jesteś zainteresowany rozwojem swojego potencjału
• chcesz po prostu porozmawiać z życzliwą osobą.

 

Rodzicu przyjdź do psychologa gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• masz różne trudności wychowawcze
• Twoje dziecko unika szkoły, ma problem w nawiązaniu relacji z rówieśnikami
• chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko
• przeżywasz różne trudności, które rzutują na relacje rodzinne i martwisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko
• chciałbyś poprawić relacje ze swoim dzieckiem

 

Do zadań psychologa szkolnego należy:

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.