>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy! Nowy projekt dla uczniów ZSP nr 4



Zrzut ekranu 64
 

 Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1 kwietnia 2018 roku ruszył projekt dotacyjny dla uczniów

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu

 

 

 

 Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc do 31.10.2020 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów ZSP Nr 4 w Siedlcach na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych zostanie aż 69 uczniów (50 dziewcząt i 19 chłopców).

Ważnym elementem projektu będą płatne staże zawodowe organizowane aż u pięciu przedsiębiorców. Staże będą się odbywać w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy z pracodawcą.

Niezwykle atrakcyjną formą wsparcia będą kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie oferujemy kursy specjalistyczne dla uczniów o specjalnościach: technik rolnictwa, technik krajobrazu oraz technik technologii żywności.   Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty.

W ramach projektu Zespół Szkół zostanie doposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, powstanie pracownia analizy żywności stanowiący w ramach międzyszkolnej pracowni  dla praktycznej nauki zawodu. Nowoczesna baza dydaktyczna umożliwi lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego oraz znalezienia pierwszej pracy po ukończeniu nauki. Dzięki tym zmianom szkoła wzbogaci i uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną oraz podniesie poziom kształcenia zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Rekrutacja tylko do 13.06.2018 r.

Koordynatorem projektu jest p. dyrektor Małgorzata Szymaniuk-Kruk

 

Serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Pierwsze staże już w lipcu 2018 roku.

 

Dokumenty projektowe tutaj