>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

Praktyki zawodowe 2020/21

Zawód

symbol zawodu

Klasa Praktyka wiosenna Praktyka wakacyjna

Technik architektury krajobrazu

314202

2TK8 80 h (2 tygodnie) -
2TKg 120 h (3 tygodnie) -
2TM8 80 h (2 tygodnie) -
3TK 80 h (2 tygodnie) -

Technik rolnik

314207

2TW8 80 h (2 tygodnie) -
2TWg 120 h (3 tygodnie) -
3TW 80 h (2 tygodnie) 80 h (2 tygodnie)

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311515

2TM8 80 h (2 tygodnie) -
2TWg 120 h (3 tygodnie) -
3TW 80 h (2 tygodnie) -

Technik transportu drogowego

311927

2TW8 80 h (2 tygodnie) -

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

2TŻ8 80 h (2 tygodnie) -
2TŻg 120 h (3 tygodnie) -
3TŻ 80 h (2 tygodnie) -

Technik technologii żywności

314403

2TŻ8 80 h (2 tygodnie) -
2TŻg 120 h (3 tygodnie) -
3TŻ 80 h (2 tygodnie) 120 h (3 tygodnie)

Praktyki zawodowe w naszej szkole

Integralną częścią szkolenia praktycznego w naszej szkole są praktyki zawodowe, jakie uczniowie odbywają w klasach technicznych.

Zawód

symbol zawodu

Klasa Praktyka wiosenna (h) Praktyka wakacyjna (h)

Technik architektury krajobrazu

314202

2 80 -
3 80 -

Technik agrobiznesu

331402

2 80 80
3 80 80

Technik rolnik

314207

2 80 80
3 80 80

Technik technologii żywności

314403

2 80 -
3 80 -

 Praktyki  odbywają się w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych oraz firmach, które podpisały umowy na przyjęcie praktykantów ze szkołą. Uczniowie prowadzą dziennik praktyki oraz otrzymują końcową ocenę, która jest liczona do średniej ocen w danym roku. W przypadku praktyki wakacyjnej  zakończenie roku szkolnego jest we wrześniu następnego roku szkolnego- po klasyfikacji uczniów.