>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

Marmurowy Wodospad - Cascata delle Marmore

5 czerwca 2021 r. stażyści ze Spoleto podziwiali Marmurowy Wodospad - Cascata delle Marmore

To jeden z wielu przykładów wybitnych osiągnięć rzymskich inżynierów. Jego stworzenie miało na celu odwrócenie biegu rzeki Velino, w kierunku Nery i osuszenie bagnistych terenów, aby były zdatne do uprawy. Cały wodospad ma 165 m wysokości, jest najwyższym sztucznym wodospadem w Europie (najwyższa jego część ma wysokość 85 m). Miejsce to nie tylko cieszy oczy turystów - przez większość czasu woda gromadzona jest w zbiorniku i kierowana do elektrowni wodnej. W celu kontrolowania działania elektrowni i zapewnienia rozrywki turystom, wodospad jest włączany tylko w określonych porach dnia.

wodoa wodo1  wodo

 

Chwile nad wodą. Staż w Portugalii 2021

logoerasmus

Wychodząc z założenia, że nie samą praca człowiek żyje, postanowiliśmy wypocząć w sposób aktywny przy użyciu wody, kajaków i oczywiście wioseł. Całą grupą ruszyliśmy do miejscowości Esposende, gdzie dzięki uprzejmości firmy Proriver mogliśmy spędzić radosne i … mokre chwile.

Stażyści i opiekunowie

 

kajaki2kajaki1

Stażyści przy pracy. Portugalia 2021.

logoerasmusStażyści ruszyli do zajęć pełną parą.

Dziewczęta rozpoczęły prace przy projektowaniu zagospodarowania fragmentu kampusu.

Chłopcy zajęli się sadzeniem i nawadnianiem.

dzienczwartydzienczwarty1

Wycieczka do Porto 2021

logoerasmuswycieczkaporto2

W sobotę - 22 maja 2021 wyruszyliśmy na wycieczkę do Porto. Mimo, że przywitało nas chłodno i nawet postraszyło deszczem, to po pewnym czasie odsłoniło swoje pogodne oblicze.

Czytaj więcej: Wycieczka do Porto 2021

Portugalia 2021- Start!

logoerasmus

Relacja ze stażu w Portugalii – maj 2021

Wyruszyliśmy bardzo wcześnie – o 3 nad ranem we wtorek 18 maja.

Po przelocie z Warszawy do Porto (z przesiadką we Frankfurcie) zostaliśmy przywitani przez przedstawicieli Mobility Friends i przywiezieni do hotelu Apulia Praia Hotel. Nazwa w zasadzie opisuje wszystko. Hotel jest w miejscowości Apulia i jest zlokalizowany blisko urokliwej plaży nad Oceanem Atlantyckim. Niebawem ruszamy do pracy w ramach stażu.

Stażyści i opiekunowie

przyjazd1

ERASMUS+ listy zakwalifikownych

Znalezione obrazy dla zapytania: erasmus+ logo

Listy osób zakwalifikowanych do wyjazdów stażowych w ramach programu ERASMUS+ zostały wywieszone w gablocie przy sali nr 8. Link do list został równiez przesłany przez dziennik.

 

Agnieszka Affek-Starczewska

ERASMUS+ spotkanie organizacyjne

Znalezione obrazy dla zapytania: erasmus+ logo"

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu odbędzie się 3 lutego 2020r. (poniedziałek) w sali audiowizualnej o godzinie 13.05 (długa przerwa).

Obecność jest obowiązkowa, ponieważ dotyczy miejsc staży.

Nabór do projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" 2020

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

Projekt dla uczniów ZSP Nr 4

 Rusza nabór na rok 2020! 

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Rozpoczynamy rekrutację trzeciego i ostatniego naboru na rok 2020 do projektu,

który rozpoczął się 01.02.2018.r w ramach projektu

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W trakcie trwania wakacji lipiec-sierpień, 23 osoby , uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach, zdobędą wiedzę, nabędą umiejętności z zakresu programów stażowych, przygotowanych przez nauczycieli specjalistów na podstawie programów nauczania i w porozumieniu z Pracodawcami, odbywając staż w zakładach pracy oraz ukończą specjalistyczne bezpłatne kursy, nadające uprawnienia,

Czytaj więcej: Nabór do projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" ...

Spotkanie osób zakwalifikowanych w programie ERASMUS+

http://zspnr4.com.pl/pr/images/logo_sta%C5%BCe_sposobem_na_sukces.png

Spotkanie osób wstępnie zakwalifikowanych do wyjazdu odbędzie się 7 listopada 2019r. (czwartek)

o godzinie 13.05 w sali audiowizualnej.

Agnieszka Affek-Starczewska

Lista osób zakwalifikowanych w projekcie ERASMUS+

http://zspnr4.com.pl/pr/images/logo_sta%C5%BCe_sposobem_na_sukces.png

 

Informuję, że w gablocie przy sali nr 8 została wywieszona lista osób, które zakwalifikowały sie do udziału w projekcie "STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES". Lista obejmuje zarówno osoby z listy podstawowej jak i rezerwowej i jest ułożona alfabetycznie.

Dodatkowo link do listy zostanie wysłany do każdego ucznia, który złożył deklarację udziału w projekcie.

Informacje dotyczace liczby uzyskanych punktów i rankigu są dostępne  u koordynatora projektu.

Agnieszka Affek-Starczewska

Nabór do programu „STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES” 2019/2020

http://zspnr4.com.pl/pr/images/logo_sta%C5%BCe_sposobem_na_sukces.png

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego

w Siedlcach

 

STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047570

 

projekt zagranicznych staży zawodowych finansowany ze środków programu  ERASMUS+

W ramach projektu 64 uczniów naszej szkoły z klas technikum kształcący się w zawodach:

technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności i technik agrobiznesu – weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech i w Portugalii.

Celem głównym tak pomyślanego projektu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego startu na rynku pracy. Złożą się na niego cele szczegółowe projektu: umożliwienie uczestnikom podwyższenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych; rozwinięcie i utrwalenie międzynarodowego wymiaru kształcenia praktycznego w naszej szkole.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (50-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na dwie 16 - osobowe grupy, odbędą staże we Włoszech (pierwsza grupa) i w Portugalii (druga grupa) na przełomie marca i kwietnia 2019 roku. Dwie kolejne grupy odbędą staże po roku, na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

NABÓR WNIOSKÓW DO 25 PAŹDZIERNIKA 2019r.

 

 

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+

STPOTKANIE INFORMACYJNE

 

logo staże sposobem na sukces

 

 

 

 

 Zapraszamy uczniów II, III i IV klas technicznych zainteresowanych wyjazdem na staże zagraniczne

w ramach projektu:

STAŻE SPOSOBEM NA SUKCES

na spotkanie informacyjne, które odbędzie się

w środę 25 września 2019 r. o godzinie 12.20

w sali audiowizualnej.