>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

Planowane kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Planowane kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019

Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
Technika
Technik Agrobiznesu 331402

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

4 lata
Technik Architektury Krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4 lata
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

MG.03 - eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42 – eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

4 lata
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 TG.07. Sporządzanie potraw i napojów TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4 lata
Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208

RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

4 lata
Technik Rolnik 314207

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

4 lata
Technik Technologii Żywności 314403

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

4 lata
Branżowe Szkoły I stopnia
Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów 3 lata
Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 3 lata
Ślusarz 722204 M.20. wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3 lata

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacje Czas nauki
Technika
Technik Agrobiznesu 331402

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (k2)

4 lata
Technik Architektury Krajobrazu 314202

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (k1)

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (k2)

4 lata
Technik Rolnik 314207

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej (k1)

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (k2)

4 lata
Technik Technologii Żywności 314403

T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (k1)

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (k1)

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (k2)

4 lata
Branżowe szkoły I st.
Kucharz 512001 T.06 Sporządzanie potraw i napojów (k1) 3 lata
Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310 M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (k1) 3 lata

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2017/2018

Klasa TYP SZKOŁY SPECJALNOŚĆ/ KIERUNEK I JĘZYK OBCY II JĘZYK OBCY
1 LO Liceum Ogólnokształcące
  • Służby mundurowe
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1TK Technikum
  • Technik architektury krajobrazu
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 TW Technikum
  • Technik rolnik
  • Technik agrobiznesu
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 TŻ Technikum
  • Technik technologii żywności
j. angielski j. niemiecki lub j. rosyjski
1 ZB Szkoła Branżowa I stopnia
  • Kucharz

Kontynuacja jednego z dwóch języków:

j. angielski

j. rosyjski

-
Szkoła Branżowa I stopnia
  • Mechanik monter maszyn i urządzeń
-