>>> <<<NASI PARTNERZY>>><<<

ata car logo logo brofa carsed logo new male5(1) osm sieldce1  


logoAP  moscibrodu   zakatek    

 

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

ofedu

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Sesja LATO 2021

Opłata za egzamin potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie

dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla :

  1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),

Wysokość opłat za egzamin:

  • -część pisemna i praktyczna – 222,53 zł
  • -część pisemna – 74,18 zł
  • -część praktyczna – 148,35 zł

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • -imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • -oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSP NR 4 W SIEDLCACH - sesja LATO 2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI

W ZSP NR 4 W SIEDLCACH

(TECHNIKUM, SZKOŁA BRANŻOWA I st., KKZ)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.21 (3 TK)
RL.22 (4 TK)
RL.16 (4 TW)
R.16 (Absolwenci)
TG.17 (4TŻ)
RL.07 (4TW agrobiznes)
RL.03 (3 TW rolnik ,4TW rolnik , KKZ rolnik)
R.03 (KKZ rolnik)
MG.03 (3 TW)
TG.04 (3 TŻ ttż)
TG.07 (3 TŻtug, 3Zb-kucharz)
MG.17 (3Zb-mechanik monter)
MG.20 (3Zb-ślusarz)
T.05 (Absolwenci)
21 czerwiec 2021
21 czerwiec 2021
21 czerwiec 2021
21 czerwiec 2021
21 czerwiec 2021
21 czerwiec 2021
7 lipiec 2021
7 lipiec 2021
28-29 czerwiec 2021
5-6 lipiec 2021
1-2 lipiec 2021
7-8 lipca 2021
6 lipca 2021
6 lipiec 2021
9.00 (120 min.)
13.00 (120 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
9.00/15.00 (180 min.)
9.00/15.00 (180 min.)
8.00/12.00/16.00 (150 min.)
8.00/12.00/16.00 (150 min.)
8.00/12.00/16.00 (120 min.)
8.00/12.00/16.00 (120 min.)
8.00/12.00/16.00 (120 min.)
8.00/12.00/16.00 (150 min.)
świetlica
36
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
Z4
Z4
Z4
K3
K3
Z4
Z4
K3
17
2
8
2
2
3
9
1
18
11
17
11
8
1
CZĘŚĆ PISEMNA
Kod kwalifikacji Data Godzina Sala Liczba zdających
RL.21 (3 TK)
RL.03 (3 TW, KKZ)
R.03 (Absolwenci)
TG.04 (3 TŻ ttż)
TG.05 (4TŻ ttż)
TG.07 (3Zb-kucharz, Absolwenci)
TG.07 (3 TŻtug)
MG.17 (3Zb-mechanik monter, Absolwenci)
M.17 (Absolwenci)
MG.20 (3Zb-ślusarz)
MG.03 (3 TW)
RL.07 (4 TW)
R.16 (Absolwenci)
TG.17 (4TW)
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
22 czerwiec 2021
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
10.00 (60 min.)
12.00 (60 min.)
12.00 (60 min.)
12.00 (60 min.)
12.00 (60 min.)
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
świetlica
świetlica
świetlica
świetlica
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
gimnastyczna
17
9
1
11
3
12
6
12
1
8
18
2
2
4

 

13.00 (120 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
13.00 (180 min.)
9.00 (180 min.)
15.00 (180 min.)
 9.00 (180 min.)

Materiały i przybory na Egzamin zawodowy sesja LATO 2021

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 KOMUNIKAT CKE - cz.pisemna

 

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

 

 

RL.07 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, tem-perówka

 

R.16, RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 

RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślin-nych obiektów architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślar-ska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolo-rów, cienkopisy czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel,temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

T.16, TG.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

KOMUNIKAT CKE - cz.praktyczna

Droga do dyplomu

Przed uczniami 3 klas technicznych i zasadniczych prosta na drodze do zdobycia wykształcenia zawodowego. W sesji maj-lipiec 2017 zdają egzaminy z kwalifikacji. Poniżej schemat, według którego odbywa się obieg dokumentacji jaki towarzyszy temu wydarzeniu. Wyrażenia „świadectwo” i „dyplom” oznaczają świadectwa i dyplomy w rozumieniu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo otrzymuje uczeń po zaliczeniu obu części pierwszej kwalifikacji. Dyplom po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie- jednego w szkole zawodowej, dwóch egzaminów w technikum.

Uczeń, który nie zaliczył jednej lub dwu części egzaminu z kwalifikacji powtarza procedurę w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku gdy już ukończył szkołę jest nazywany absolwentem i może zdawać egzamin ponownie w szkole.

droga do dyplomu

Więcej informacji u wychowawców lub kierownika szkolenia praktycznego.